طراحی سایت تک صفحه ای
پروژه بسته شده کارفرما همچنان می تواند یکی از پیشنهادها را انتخاب کند.
توضیحات پروژه

سلام

بنده یک سایت میخواستم جهت معرفی و قیمت دهی

فقط یک صفحه باشد که در صفحه اول کادری داشته باشد برای محاسبه قیمت و معرفی شرکت و تلفن های تماس

سایت در زمینه سلختمانی میباشد

سایت نمونه که اون کادر پیشنهاد قیمتش مد نظر ماست

http://isggroup.ir/

همچنین یک پنل مدیدریتی ساده داشته باشد برای مدیریت اندازه ها و قیمت ها

پیشنهاد
هیچ پیشنهادی تا به حال ارسال نشده است.
موقعیت تقریبی کارفرما