میکروتیک کار پروژه ویژه
پروژه بسته شده کارفرما همچنان می تواند یکی از پیشنهادها را انتخاب کند.
توضیحات پروژه

کسی که بتواند اسکریپتی بنویسد تا ۱. در مواقع اتک به روش هایی به گوشی موبایل اطلاع دهد ۲. برنامه ای که میزان ترافیک وی پی اس ها را کنترل کند

پیشنهاد
هیچ پیشنهادی تا به حال ارسال نشده است.
موقعیت تقریبی کارفرما